Елена Филиппова
директор по маркетингу, "Аквион Капитал Рус"
Елена Филиппова